Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Předložení návrhu 26.01.2015
Poslední změna 04.05.2016
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním obecným cílem právní úpravy je posílení ochrany před škodami působenými návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Dalším obecným cílem je zkvalitnění právní úpravy v oblasti ochrany před škodami působenými návykovými látkami a tím i nabytí právní jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti.

Historie procesu

Vláda

26.01.2015V připomínkovém řízení 
23.02.2015Ukončení sběru připomínek 
03.06.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

03.06.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
04.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut 

Návrh ruší předpis(y)

379/2005 Sb.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykový..
305/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákový..

Návrh mění předpis(y)

225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
274/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách