Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Předložení návrhu 27.03.2014
Poslední změna 05.02.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Současná právní úprava má velké nedostatky, které nelze odstranit jinak a zároveň požadavky ze strany Evropské unie nelze promítnout jinak než navrhovanou novelizací rozpočtových pravidel. Požadavky ze strany Evropské unie byly vyjádřeny v Akčním plánu ke zlepšení fungování řídících a kontrolních systémů pro strukturální fondy v České republice. Splnění požadavků tohoto Akčního plánu bylo podmínkou odblokování plateb na operační programy spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Bez novelizace rozpočtových pravidel není možné měnit úpravu vymezení rozpočtové kapitoly Operace státních finančních aktiv ani definici státních finančních pasiv a státního dluhu. Rovněž úprava vydávání státních dluhopisů vyžaduje zákonnou oporu. 

Historie procesu

Vláda

27.03.2014V připomínkovém řízení 
25.04.2014Ukončení sběru připomínek 
27.08.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
01.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.11.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.12.2014Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

20.01.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

26.01.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.02.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 25/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

25/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejí..

Návrh mění předpis(y)

218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech