Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Předložení návrhu 02.04.2014
Poslední změna 05.02.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Platné znění zákona nedefinuje pojmy související s dotacemi a návratnými finančními výpomocemi, nestanoví pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, náležitosti záměru poskytovatele poskytnout dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na jím stanovený účel a pravidla pro zveřejňování údajů a dokumentů souvisejících s poskytnutými prostředky. Tento nedostatek odstraňuje novela. Návrh zákona obsahuje i úpravy související s administrací fondů EU.

Novela tedy zjednodušeno řečeno upravuje pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů, a to s cílem zjednodušit administrativu při čerpání prostředků z evropských fondů.

Historie procesu

Vláda

02.04.2014V připomínkovém řízení 
02.05.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
01.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.11.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
05.12.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.12.2014Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

20.01.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

26.01.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.02.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 24/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

24/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p..

Návrh mění předpis(y)

259/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stup..
128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů