Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Předložení návrhu 24.11.2014
Poslední změna 20.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je transpozice článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Směrnice 2014/68/EU má nahradit dosud platnou směrnici 97/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení, s termínem pro transpozici do 18. 7. 2016 a účinností od 19. 7. 2016, v rámci uvedení úpravy do souladu s novým legislativním rámcem (NLF). Směrnice 97/23/ES je transponována nařízením vlády č. 26/2003 Sb.

Historie procesu

Vláda

24.11.2014V připomínkovém řízení 
15.12.2014Ukončení sběru připomínek 
30.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.04.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

20.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 93/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

93/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky ..

Návrh provádí předpis(y)

621/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky ..

Návrh mění předpis(y)

26/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení