Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Předložení návrhu 31.12.2014
Poslední změna 03.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Obsah právní úpravy lze posoudit jen jako technickou a pojmovou změnu, neboť již současná právní úprava zahrnuje přípustné hygienické limity a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci.

Historie procesu

Vláda

31.12.2014V připomínkovém řízení 
23.01.2015Ukončení sběru připomínek 
05.10.2015Projednáno vládou, schválenotext
20.10.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

291/2015 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Návrh provádí předpis(y)

258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
262/2006 Sb.Zákoník práce
309/2006 Sb.Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Návrh ruší předpis(y)

1/2008 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
106/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zář..