Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Předložení návrhu 11.06.2014
Poslední změna 11.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem je zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, která dne 1. června 2015 nahradí směrnici Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996.

Historie procesu

Vláda

11.06.2014V připomínkovém řízení 
10.07.2014Ukončení sběru připomínek 
28.01.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

10.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.06.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.07.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

17.07.2015Postoupeno Senátu 
12.08.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.08.2015Postoupeno prezidentu republiky 
25.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

26.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

11.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 224/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií

Návrh ruší předpis(y)

59/2006 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemic..
103/2006 Sb.Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování..
250/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zaří..
254/2006 Sb.Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
255/2006 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopade..
256/2006 Sb.Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
488/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez..

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
362/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další so..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
61/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně něk..