Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a některé další zákony

Předložení návrhu 21.08.2014
Poslední změna 02.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je zavést nový systém hodnocení kvality vysokých škol a provázat jej s činností Akreditačního úřadu, upravit nová pravidla akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace zefektivnit akreditační mechanismy a umožnit vysokým školám efektivnější naplňování akademických svobod při zachování odpovídající úrovně dohledu státu nad kvalitou vysokoškolského vzdělávání, vytvořit podmínky pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích – upravit postavení a kompetence Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Historie procesu

Vláda

21.08.2014V připomínkovém řízení 
18.09.2014Ukončení sběru připomínek 
30.03.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

15.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.05.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.01.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.01.2016Postoupeno Senátu 
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

08.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
11.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

05.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

02.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 137/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

137/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ..

Návrh ruší předpis(y)

42/1999 Sb.Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
312/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obs..

Návrh mění předpis(y)

111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
234/2014 Sb.Zákon o státní službě