Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 10.10.2014
Poslední změna 17.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad vlády České republiky

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je dosažení souladu s unijním právem změnou české legislativy v těch částech zákona, které se v důsledku přímé aplikovatelnosti odlišných definic základních pojmů obsažených v GBER (General Block Exemption Regulation) de facto „zneplatňují“. Přestože je GBER přímo použitelné a reprodukce jeho obsahu do vnitrostátního právního aktu není a priori žádoucí (34/73 Variola), existují výjimky z tohoto pravidla, a to v zájmu jednolitosti a srozumitelnosti, pokud je nařízení příliš obecné, nebo jedná-li se o rámcové nařízení, které samo předpokládá vydání národního prováděcího předpisu. Předkladatel proto v zájmu lepší aplikovatelnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti modernizovaných pravidel veřejné podpory navrhuje sjednocení vnitrostátní a evropské legislativy v podobě předkládaného návrhu. Cílem návrhu je předejít z hlediska principu přímého účinku (použitelnosti) práva EU případným kolizím přímo použitelné normy práva EU s normou národní.

Historie procesu

Vláda

10.10.2014V připomínkovém řízení 
24.10.2014Ukončení sběru připomínek 
06.05.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

22.05.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.11.20152. čtení přerušeno nebo odročeno 
08.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
15.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

16.04.2016Postoupeno Senátu 
25.05.2016Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 194/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

194/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ..

Návrh mění předpis(y)

130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků