Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Předložení návrhu 23.10.2014
Poslední změna 03.10.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Základním cílem návrhu je implementace směrnice 2012/34/EU a části směrnice 2004/49/ES. Návrh se dotýká různých oblastí zákona o dráhách, přičemž jednou z jeho hlavních oblastí je zajištění nediskriminačního přístupu a užívání drážní infrastruktury a zařízení služeb.

Historie procesu

Vláda

23.10.2014V připomínkovém řízení 
24.11.2014Ukončení sběru připomínek 
23.09.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

23.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
23.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
31.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.07.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

06.09.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.09.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.10.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 319/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

319/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvis..

Návrh mění předpis(y)

266/1994 Sb.Zákon o dráhách
265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
77/2002 Sb.Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železnic
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
234/2014 Sb.Zákon o státní službě