Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona

Předložení návrhu 07.07.2014
Poslední změna 07.07.2015
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 3. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zajišťuje celkové zlepšení postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, zejména prostřednictvím zdůraznění informační povinnosti distributora vůči zákazníkovi, posílení kredibility profese distributora pojištění prostřednictvím prohloubení požadavků na jeho odbornou způsobilost a zajištění náležité odborné péče, odstranění nedůvodných rozdílů v regulaci externí (zprostředkovatelské) a interní (zaměstnanecké) distribuce pojištění, vytvoření podmínek pro účinnější výkon dohledu prostřednictvím adekvátních sankcí a takové kategorizace pojišťovacích zprostředkovatelů, která bude transparentnější a sníží počet přímo dohlížených osob; jako vhodný regulatorní rámec hodný následování je považována úprava podnikání na kapitálovém trhu.

Historie procesu

Vláda

07.07.2014V připomínkovém řízení 
04.08.2014Ukončení sběru připomínek 
23.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

25.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
08.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.07.2015Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení 

Návrh mění předpis(y)

38/2004 Sb.Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí