Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Předložení návrhu 17.12.2014
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (viz důvodová zpráva) a mohla tuto platbu poskytovat. Z analýzy provedené pro účely strategického plánování a zavádění opatření PRV 2014 - 2020 vyplývá, že opatření určené pro méně příznivé oblasti preventivně zabraňuje opouštění půd v oblastech s přírodními omezeními. Tím, že je dotace podmíněna prováděním minimální stanovené intenzity chovu hospodářských zvířat a plněním tzv. podmíněnosti, přispívá opatření k udržitelnému hospodaření na zemědělské půdě a eliminuje některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.

Historie procesu

Vláda

17.12.2014V připomínkovém řízení 
13.01.2015Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 72/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

72/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze..