Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Předložení návrhu 19.12.2014
Poslední změna 31.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Stávající nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, které provádělo zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušeno s účinností od 1. dubna 2015 zákonem č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, který bude provádět zákon č. 22/1997 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb. a současně pro oblast aktivních implantabilních zdravotnických prostředků transponovat směrnici Rady  90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších přepisů, v platném znění, neboť v důsledku zrušení stávajícího nařízení vlády by potřebná transpozice nebyla zajištěna.

Historie procesu

Vláda

19.12.2014V připomínkovém řízení 
15.01.2015Ukončení sběru připomínek 
25.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
30.03.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

31.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 55/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

55/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Návrh provádí předpis(y)

22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
268/2014 Sb.Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro