Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a další související zákony

Předložení návrhu 20.06.2014
Poslední změna 06.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je dosažení souladu s unijním právem změnou české legislativy v bodech, které byly ze strany Evropské komise vytknuty v rámci tzv. infringementového řízení.

Předkládaný návrh je výsledkem snahy o odstranění transpozičního deficitu vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), který je České republice vytýkán v rámci řízení o porušení Smlouvy o fungování EU ve věci nesprávné transpozice EIA směrnice.

Historie procesu

Vláda

20.06.2014V připomínkovém řízení 
27.06.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

25.09.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
03.12.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.12.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.01.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.02.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

17.02.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.02.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

03.03.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 39/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

39/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte..

Návrh mění předpis(y)

100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
254/2001 Sb.Vodní zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci
274/2001 Sb.Zákon o vodovodech a kanalizacích