Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Předložení návrhu 03.07.2014
Poslední změna 06.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílovým stavem je zrušení povinnosti oponentního vyjádření, jejíž existence se do budoucna nejeví být účelná, hospodárná a efektivní, a seznamu hodnotitelů, zejména vzhledem k připravovanému systému státní expertizy, který by měl stanovit institut s obdobnou působností. V případě existence seznamu hodnotitelů by po 1. 1. 2015 mohl nastat stav, kdy by nebylo možné zadávat významné veřejné zakázky, jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj nedisponuje finančními prostředky, které by byly pro vedení tohoto seznamu nezbytné. Zároveň s touto úpravou pak předkladatel hodlá převzít ty úpravy vyplývající ze směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU, které se dotýkají oblastí často probíraných odbornou veřejností, a to oblastí dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb, a hodnotících kritérií, a to za účelem efektivnějšího procesu zadávání veřejných zakázek. Mělo by dojít též ke zrušení povinnosti rušit zadávací řízení při jedné nabídce. Dále by došlo i k vyjmutí funkce člena hodnotící komise u významných veřejných zakázek z citlivé činnosti. Mělo by též dojít k urychlení rozhodovacího procesu v řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Historie procesu

Vláda

03.07.2014V připomínkovém řízení 
17.07.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

01.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
02.12.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.12.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.01.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.02.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

17.02.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.02.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

03.03.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 40/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

40/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
341/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdě..