Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

Začátek procesu 30.06.2014
Poslední změna 06.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Potřeba novelizovat zákon o ochraně zemědělského půdního fondu vychází z toho, že tento zákon byl z podnětu Ministerstva životního prostředí novelizován pouze jednou.

Hlavním cílem novely je zvýšit a zabezpečit ochranu zěmědělského půdního fondu. Mezi konkrétní cíle novely patří posílení ochrany zemědělského půdního fondu, přesnější vymezení povinností vlastníka nebo nájemce zemědělské půdy, stanovení povinností z důvodu zajištění protierozní ochrany půdy, upravení systému hodnocení znečištění půdy škodlivými látkami a ukládání opatření k nápravě, upravení kompetencí orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, přesnější vymezení případů, kdy dochází k porušení zákona a zvýšit případné následné sankce.

Historie procesu

Vláda

30.06.2014V připomínkovém řízení 
15.07.2014Ukončení sběru připomínek 
08.10.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

21.10.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
05.12.2014Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.12.2014Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.01.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

10.02.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

17.02.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.02.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

03.03.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 41/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

41/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdější..

Návrh mění předpis(y)

334/1992 Sb.Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky