Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Předložení návrhu 11.07.2014
Poslední změna 13.11.2015
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto ve 3. čtení
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona o pojišťovnictví reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi Solventnost II a Omnibus II. Hlavním cílem je posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a dosažení vyšší ochrany pojištěných osob před neobezřetným postupem těchto institucí, který by ohrožoval jejich schopnost dostát svým závazkům. Současně se sjednocují pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu tak, aby tato ochrana a podmínky byly rovnocenné pro všechny občany EU. Zároveň dochází i k rozšíření pravomocí ČNB jako dohledového orgánu a posílení její odpovědnosti za stabilitu pojistného trhu.

Historie procesu

Vláda

11.07.2014V připomínkovém řízení 
08.08.2014Ukončení sběru připomínek 
23.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

25.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
08.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.06.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.09.2015Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení 
20.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.11.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

277/2009 Sb.Zákon o pojišťovnictví
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech