Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Předložení návrhu 17.12.2014
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (viz důvodová zpráva) a mohla tuto platbu poskytovat.

Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících (tzv. „nášlapné kameny“).

Historie procesu

Vláda

17.12.2014V připomínkovém řízení 
13.01.2015Ukončení sběru připomínek 
30.03.2015Projednáno vládou, schváleno 
10.04.2015Signováno před vyhlášenímtext

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 73/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu