Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o hazardních hrách

Předložení návrhu 09.10.2014
Poslední změna 15.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Mezi primární cíle nové právní úpravy se řadí:

  • ochrana sázejících a jejich okolí, 
  • zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her,
  • otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  • úprava provozování hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu,
  • nový postup povolovacího řízení,
  • zavedení efektivního kontrolního mechanismu, a
  • naplnění závěrů a doporučení Evropské komise pro regulaci hazardu.

Historie procesu

Vláda

09.10.2014V připomínkovém řízení 
07.11.2014Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

28.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
30.09.20151. čtení přerušeno nebo odročeno 
09.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

14.04.2016Postoupeno Senátu 
26.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

01.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.06.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.06.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

15.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 186/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

186/2016 Sb.Zákon o hazardních hrách

Návrh ruší předpis(y)

202/1990 Sb.Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
70/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podo..
215/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější..
223/1993 Sb.Vyhláška o hracích přístrojích
285/1998 Sb.Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
315/1999 Sb.Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou lote..
380/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější..

Návrh mění předpis(y)

149/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podo..
63/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější..
353/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé d..
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
284/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné..
377/2005 Sb.Zákon o finančních konglomerátech
254/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti le..
300/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější..
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
457/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republi..
458/2011 Sb.Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a po..