Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 09.01.2015
Poslední změna 07.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jedná se o nové vyhlášení stávajícího chráněného území rozšířené o navazující části s obdobně hodnotnými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Navrhovaná památka je součástí evropsky významné lokality Za hrnčířkou, která byla do národního seznamu evropsky významných lokalit začleněna nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Nařízení vlády zároveň stanovilo zajistit ochranu této evropsky významné lokalitě v kategorii národní přírodní památka.

Historie procesu

Vláda

09.01.2015V připomínkovém řízení 
31.01.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.04.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 109/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

109/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných po..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny