Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 09.01.2015
Poslední změna 07.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem pro nové vyhlášení zvláště chráněného území jsou nedostatky ve zřizovacím předpisu Přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník, který zajišťuje ochranu dotčeného území v současné době, a nutnost zajistit ochranu nejcennější a ekologicky nejzranitelnější části evropsky významné lokality. Tato lokalita byla do národního seznamu evropsky významných lokalit zařazena v roce 2005 nařízením vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Nařízení vlády zároveň stanovilo povinnost zajistit ochranu části této evropsky významné lokality v kategorii národní přírodní památka. 

České republice tak vznikla zákonná povinnost zajistit oblasti právní ochranu vyhlášením zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní památka.

Historie procesu

Vláda

09.01.2015V připomínkovém řízení 
31.01.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.04.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 108/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

108/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny