Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 09.01.2015
Poslední změna 07.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Původní zvláště chráněné území podle zřizovacího předpisu z roku 1991 bylo s ohledem na lokalizaci předmětu ochrany vymezeno nedostatečně, část slatinných a bezkolencových luk s výskytem zvláště chráněných druhů, které byly v rámci péče o Národní přírodní rezervaci pravidelně koseny, se nacházela vně Národní přírodní rezervaci. Zahrnutí těchto cenných ploch do chráněného území usnadní provádění managementů. Dojde tedy k jednoznačnému vymezení hranice Národní přírodní rezervace na základě přesných geodetických podkladů. Bude tak splněna povinnost zajistit oblasti právní ochranu vyhlášením zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní rezervace.

Historie procesu

Vláda

09.01.2015V připomínkovém řízení 
31.01.2015Ukončení sběru připomínek 
22.04.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext, odůvodnění, připomínky

Sbírka zákonů

07.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 107/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

107/2015 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny