Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi ...

Předložení návrhu 09.01.2015
Poslední změna 07.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na jehož základě byla vydána vyhláška č. 46/2010 Sb. V souvislosti s tím pozbývá platnosti zmocnění ministerstva životního prostředí zakotvené v původním znění zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška se tímto stala zcela nerelevantní a z hlediska přehlednosti právního řádu je žádoucí její zrušení, a to včetně všech novel. Tento postup je v souladu s čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Pokud je v právním řádu prováděcí předpis, který byl vydán na základě již zrušeného zmocňovacího ustanovení, postupuje se v případě vyhlášky tak, že se zruší vyhláškou, v jejíž úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

Historie procesu

Vláda

09.01.2015V připomínkovém řízení 
30.01.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.04.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 110/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

110/2015 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných ..

Návrh provádí předpis(y)

2/1969 Sb.Kompetenční zákon

Návrh ruší předpis(y)

46/2010 Sb.Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní ..
163/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..
324/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..
216/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..
206/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..
34/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..
245/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chrán..

Návrh mění předpis(y)

46/2010 Sb.Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní ..