Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předložení návrhu 09.01.2015
Poslední změna 07.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souladu s plánem práce Ministerstva životního prostředí a v návaznosti na vydané záměry vyhlášení národních přírodních památek a národních přírodních rezervací byl připraven návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek a o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z důvodu přijetí nových zřizovacích předpisů pro výše uvedená chráněná území je nezbytné zrušit původní zřizovací právní předpisy.

Přehled právních předpisů, kterými byla zřízena zvláště chráněná území, jež jsou výše uvedenými nově vyhlašovanými zvláště chráněnými územími nahrazována, je uveden v příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb.

V souladu s ustanovením § 90 odst. 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se navrhuje zrušit také celkem sedm výnosů, které byly nahrazeny novými nařízeními krajů nebo správ CHKO. Nově navržené kategorie a území rozsah jednotlivých chráněných území lépe odpovídají charakteru dotčených území a způsobu, kterým by měla být chráněna.

Historie procesu

Vláda

09.01.2015V připomínkovém řízení 
30.01.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
22.04.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

07.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 111/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

111/2015 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny

Návrh mění předpis(y)

395/1992 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny