Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Předložení návrhu 11.07.2014
Poslední změna 17.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jedná se o návrh, kterým se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Návrh je také předkládán na základě usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014, kterým vláda schválila návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění.

Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující:

  • zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
  • poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
  • zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
  • sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
  • snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
  • specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Mimo výše uvedených oblastí upravuje návrh rovněž některé dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace účinné právní úpravy.

Historie procesu

Vláda

11.07.2014V připomínkovém řízení 
08.08.2014Ukončení sběru připomínek 
07.01.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

07.01.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.02.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.04.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.06.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.06.2015Postoupeno Senátu 
23.07.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

30.07.2015Postoupeno prezidentu republiky 
04.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 200/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

200/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk..

Návrh mění předpis(y)

48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
592/1992 Sb.Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění