Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 22.07.2014
Poslední změna 20.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je vytvoření komplexní a plošné úpravy oblasti pyrotechnických výrobků, tedy zejména oblasti kategorií pyrotechnických výrobků, ověřování a označování pyrotechnických výrobků, pravidel a podmínek pro připojování označení CE, povinností hospodářských subjektů (výrobců, distributorů a dovozců), dále úpravy zacházení s pyrotechnickými výrobky, jejich skladování, odborná způsobilost, v neposlední řadě také správa v oblasti pyrotechnických výrobků, ustanovení o oznámeném subjektu, podmínky pro shromažďování a poskytování informací a také oblast správních deliktů. Od úpravy se očekává zajištění ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, jakož i veřejné bezpečnosti.

Historie procesu

Vláda

22.07.2014V připomínkovém řízení 
19.08.2014Ukončení sběru připomínek 
07.01.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

23.01.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.05.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
19.06.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

26.06.2015Postoupeno Senátu 
23.07.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

30.07.2015Postoupeno prezidentu republiky 
04.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

10.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

20.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 206/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..

Návrh ruší předpis(y)

208/2010 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
32/2014 Sb.Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
123/2014 Sb.Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Návrh mění předpis(y)

156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele