Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předložení návrhu 24.07.2014
Poslední změna 10.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. 

Návrh má přispět k efektivnějšímu zveřejňování informací veřejného sektoru a jejich opakovanému použití, především díky povinnosti zveřejňovat informace v otevřených, a pokud možno ve strojově čitelných formátech nebo zavedením institutu dohody o umožnění trvalého přístupu k informacím. Implementace požadavků Směrnice do právního řádu České republiky přispěje k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, neziskovém sektoru, i akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb, neboť kromě požadavku na formáty zveřejňovaných a poskytovaných informací explicitně zavádí možné způsoby poskytování informací na základě žádosti.

Historie procesu

Vláda

24.07.2014V připomínkovém řízení 
21.08.2014Ukončení sběru připomínek 
14.01.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

30.01.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
01.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.06.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
08.07.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

17.07.2015Postoupeno Senátu 
12.08.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.08.2015Postoupeno prezidentu republiky 
25.08.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

25.08.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

10.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 222/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

222/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších ..

Návrh mění předpis(y)

106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím