Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Začátek procesu 03.12.2014
Poslední změna 22.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona si klade za cíl zvýšit transparentnost poskytování podpory sportu z veřejných prostředků. Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je rovněž strategické řízení podpory sportu, tak aby se podrobněji, či nově, vymezily koncepční dokumenty v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni samospráv. Návrh dále směřuje k přizpůsobení právní úpravy mezinárodním závazkům České republiky, k většímu zohlednění veřejné a zdravotní prospěšnosti sportu, jakož i přihlíží k potřebám sportovního prostředí. Z hlediska uplatňování veřejného zájmu je jedním z významných přínosů zákona zavedení zákonné reglementace pořádání významných sportovních akcí v České republice, aby se mimo jiné předcházelo neúčelnému vynakládání veřejných prostředků.

Historie procesu

Vláda

03.12.2014V připomínkovém řízení 
17.12.2014Ukončení sběru připomínek 
31.08.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.12.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
22.03.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
22.04.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

02.05.2016Postoupeno Senátu 
25.05.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

28.06.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

30.06.2016Postoupeno prezidentu republiky 
07.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

15.07.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

22.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 230/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

230/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další..

Návrh mění předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon
111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu