Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Předložení návrhu 05.12.2014
Poslední změna 29.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je implementace Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020, který vypracovalo Ministerstvo zemědělství a který byl schválen vládou dne 6. srpna 2014 usnesením vlády č. 655. Hlavními cíli Programu je splnění závazného cíle nahradit alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě energií z obnovitelných zdrojů a splnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v jejím úplném životním cyklu. Bez těchto daňových zvýhodnění by Česká republika podle Programu pravděpodobně nesplnila výše uvedené cíle.

Historie procesu

Vláda

05.12.2014V připomínkovém řízení 
08.01.2015Ukončení sběru připomínek 
23.02.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

25.02.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.03.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.04.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
20.05.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.05.2015Postoupeno Senátu 
18.06.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

23.06.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.06.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

25.06.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

29.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 157/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

157/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a z..

Návrh mění předpis(y)

353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách
261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší