Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., zákon č. 326/1999 Sb., a zákon č. 221/2003 Sb. ...

Předložení návrhu 08.09.2014
Poslední změna 03.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona má završit tvorbu legislativy ve vztahu k budování společného evropského azylového systému. Jedná se o zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) - bod 1.2 Důvodové zprávy.

Historie procesu

Vláda

08.09.2014V připomínkovém řízení 
06.10.2014Ukončení sběru připomínek 
15.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

15.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
15.09.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.10.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2015Postoupeno Senátu 
11.11.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.11.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.11.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

26.11.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 314/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

314/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/199..

Návrh ruší předpis(y)

274/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a ..

Návrh mění předpis(y)

325/1999 Sb.Zákon o azylu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
216/2002 Sb.Zákon o ochraně státních hranic