Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii

facemask-right

Zákony pro lidi Vám přináší průběžně aktualizovaný a chronologicky uspořádaný přehled všech usnesení vlády ČR souvisejících s opatřeními proti koronavirové pandemii.

Upozornění: aktualizace seznamu předpisů Sbírky zákonů, usnesení vlády ČR a dalších informací vztahujících se k opatřením proti koronavirové pandemii byla ukončena k 31.5.2020

Seznam předpisů

263/2020 Sb.
účinnost od 3.6.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
262/2020 Sb.
účinnost od 3.6.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
255/2020 Sb.
účinnost od 27.5.2020
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
249/2020 Sb.
účinnost od 19.5.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
248/2020 Sb.
účinnost od 19.5.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
247/2020 Sb.
účinnost od 19.5.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
243/2020 Sb.
účinnost od 13.5.2020
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
236/2020 Sb.
účinnost od 14.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 538 o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci
235/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 521, kterým se nařízení o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb dle usnesení č. 239 nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
233/2020 Sb.
účinnost od 7.5.2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
228/2020 Sb.
účinnost od 6.5.2020
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
227/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení části usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207
226/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu
225/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200 a o zákazu všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha
224/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a zboží
223/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti
222/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu
221/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 492 o výjimce z usnesení č. 452 pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání
220/2020 Sb.
účinnost od 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 491 o vzdělávání žáků a studentů
219/2020 Sb.
účinnost od 30.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
217/2020 Sb.
účinnost od 1.5.2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
215/2020 Sb.
účinnost od 29.4.2020
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
214/2020 Sb.
účinnost od 29.4.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
213/2020 Sb.
účinnost od 28.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení zákazu zpoplatnění užívání místních komunikací (zřízeného obcemi v souladu s cenovými předpisy) po dobu trvání nouzového stavu
212/2020 Sb.
účinnost od 27.4.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
211/2020 Sb.
účinnost od 27.4.2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
210/2020 Sb.
účinnost od 27.4.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
209/2020 Sb.
účinnost od 27.4.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
204/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb, které se nevztahuje na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pokud tyto sociální služby poskytují ve formě terénní
203/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 458 o vstupu specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republiky do společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. je v zájmu České republiky
202/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
198/2020 Sb.
zrušeno k 28.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 456 o vzdělávání žáků a studentů
197/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 455 o vzdělávání žáků a studentů
196/2020 Sb.
zrušeno k 28.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 454 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a poskytovatelů služeb, o provozu heren a kasin, taxislužby, o prodeji ubytovacích služeb
195/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a poskytovatelů služeb, o provozu heren a kasin, taxislužby, o prodeji ubytovacích služeb
194/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti
193/2020 Sb.
zrušeno k 1.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu
191/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
188/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
185/2020 Sb.
účinnost od 24.4.2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
179/2020 Sb.
účinnost od 17.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 422 o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy ČR nebo ve Finančním analytickém úřadu
178/2020 Sb.
účinnost od 20.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 421 o zrušení usnesení vládyč. 201, vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání
177/2020 Sb.
účinnost od 17.4.2020
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
174/2020 Sb.
účinnost od 14.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 416 o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
173/2020 Sb.
účinnost od 14.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 415 o zrušení bodu I. odst. 4 až 6 usnesení vlády č. 369 o nařízení vybraným právnickým osobám přednostně zásobovat Ministerstvo vnitra konkrétními výrobky
172/2020 Sb., znění 27.4.2020
účinnost od 14.4.2020
Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
161/2020 Sb.
účinnost od 14.4.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
160/2020 Sb.
účinnost od 14.4.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
159/2020 Sb., znění 8.5.2020
účinnost od 15.4.2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
158/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
157/2020 Sb.
účinnost od 10.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 403 o zrušení krizového opatření
156/2020 Sb.
účinnost od 9.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
155/2020 Sb.
účinnost od 9.4.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
154/2020 Sb.
účinnost od 9.4.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,
153/2020 Sb.
účinnost od 6.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření
152/2020 Sb.
účinnost od 6.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 393 o přednostním zásobování Ministerstva zdravotnictví
151/2020 Sb.
účinnost od 7.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávných celkech
150/2020 Sb.
zrušeno k 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 387 o zákazu vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkou a všem osobám, které vstoupí na území ČR, bezprostředně po vstupu oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště
146/2020 Sb.
účinnost od 2.4.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
145/2020 Sb.
účinnost od 2.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické infrastruktury, které mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury
144/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 369 o nařízení vybraným právnickým osobám přednostně zásobovat Ministerstvo vnitra konkrétními výrobky
143/2020 Sb.
zrušeno k 28.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu zpoplatnění užívání místních komunikací (zřízeného obcemi v souladu s cenovými předpisy) po dobu trvání nouzového stavu
142/2020 Sb. znění 14.4.2020
účinnost od 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
141/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 333 o nasazení vojáků, za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2
140/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancích subjektů kritické infrastruktury
139/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
136/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
135/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
134/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
133/2020 Sb., znění 6.5.2020
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
132/2020 Sb.
zrušeno k 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 310 o výjimce udělené ministrem vnitra pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
131/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 309 o stanovení některých dalších výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
130/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 305 k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek
129/2020 Sb.
účinnost od 26.3.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
128/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní ...
127/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny
126/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
125/2020 Sb.
zrušeno k 10.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 278 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. (s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa)
124/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 276, k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů)
123/2020 Sb.
účinnost od 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 275, kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (tj. za odeslání datových zpráv fyzickými nebo právnickými osobami)
122/2020 Sb.
zrušeno k 7.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 274, kterým ukládá územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním záznamů veřejnosti
112/2020 Sb. znění 14.4.2020
účinnost od 21.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání
111/2020 Sb.
účinnost od 20.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249 vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
110/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 264 nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
109/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné
108/2020 Sb.
zrušeno k 20.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 249 o přijetí krizového opatření pro prodej v maloobchodních prodejnách pro osoby starší 65 let
107/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 248 - změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských víz
106/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
105/2020 Sb.
účinnost od 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 243, kterým se zakazuje po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost
104/2020 Sb. znění 2.4.2020
účinnost od 17.3.2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
99/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 241 nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky
98/2020 Sb.
účinnost od 16.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 240 doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení, a nařizuje starostům obcí zajistit tímto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb
97/2020 Sb.
účinnost od 16.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 239 o poskytování sociálních služeb
96/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 238 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách
90/2020 Sb.
zrušeno k 9.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Příloha k usnesení vlády č. 90/2020 Sb.
89/2020 Sb. znění 23.3.2020
účinnost od 17.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ...
88/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 218 o odložení hlasování v doplňovacích volbách do Senátu
87/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 217 o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
86/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 216 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví
85/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu
84/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech
Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb.
83/2020 Sb. znění 9.4.2020
účinnost od 15.3.2020
Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
82/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů
81/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 209 o ohlášení návratu z rizikových oblastí a o povinnosti karantény při návratu
80/2020 Sb. znění 16.3.2020
zrušeno k 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 208 o zákazu pobytu v bazénech, v turistických informačních centrech a na tržištích
79/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
78/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 205 o umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb.
77/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 204 o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
76/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu
75/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
74/2020 Sb.
zrušeno k 20.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 201 o osobní přítomnosti žáků a studentů v různých typech škol a vzdělávacích zařízení
73/2020 Sb.
zrušeno k 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky č. 200 o zákazech přeshraniční přepravy a o výjimkách z tohoto zákazu
72/2020 Sb. znění 16.3.2020
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 199 o příkazu přítomnosti v provozovnách veřejného stravování, nákupních centrech a dalších facilitách
71/2020 Sb. znění 11.5.2020
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
70/2020 Sb.
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha k usnesení vlády č. 70/2020 Sb.
69/2020 Sb. znění 9.4.2020
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů