Objednat předplatné

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii

facemask-right

Zákony pro lidi Vám přináší průběžně aktualizovaný a chronologicky uspořádaný přehled všech usnesení vlády ČR souvisejících s opatřeními proti koronavirové pandemii.

Všechny předpisy v jednom PDF dokumentu ke stažení (aktualizováno 2.4.2020):
 covid-19-predpisy-20200402-20200312.pdf

Seznam předpisů

146/2020 Sb.
účinnost od 2.4.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
145/2020 Sb.
účinnost od 2.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické infrastruktury, které mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury
144/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 369 o nařízení vybraným právnickým osobám přednostně zásobovat Ministerstvo vnitra konkrétními výrobky
143/2020 Sb.
účinnost od 2.4.2020
Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu zpoplatnění užívání místních komunikací (zřízeného obcemi v souladu s cenovými předpisy) po dobu trvání nouzového stavu
142/2020 Sb.
účinnost od 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
141/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 333 o nasazení vojáků, za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2
140/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancích subjektů kritické infrastruktury
139/2020 Sb.
účinnost od 30.3.2020
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
136/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
135/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
134/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
133/2020 Sb.
účinnost od 27.3.2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
132/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 310 o výjimce udělené ministrem vnitra pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému
131/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 309 o stanovení některých dalších výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
130/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 305 k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek
129/2020 Sb.
účinnost od 26.3.2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
128/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní ...
127/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny
126/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
125/2020 Sb.
účinnost od 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 278 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. (s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa)
124/2020 Sb.
účinnost od 23.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 276, k péči o děti zaměstnanců obcí zařazených do systému poskytování sociálních služeb (v rámci obecních úřadů, krajů nebo dalších poskytovatelů)
123/2020 Sb.
účinnost od 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 275, kterým stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb. (tj. za odeslání datových zpráv fyzickými nebo právnickými osobami)
122/2020 Sb.
účinnost od 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 274, kterým ukládá územním samosprávným celkům konat nezbytná zasedání zastupitelstev související s řešením nouzového stavu prostředky dálkové komunikace a následným zpřístupněním záznamů veřejnosti
112/2020 Sb.
účinnost od 21.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání
111/2020 Sb.
účinnost od 20.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249 vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
110/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 264 nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
109/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné
108/2020 Sb.
zrušeno k 20.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 249 o přijetí krizového opatření pro prodej v maloobchodních prodejnách pro osoby starší 65 let
107/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 248 - změna usnesení č. 214 vyhlášeného pod číslem 84/2020 Sb. k prodloužení platnosti Schengenských víz
106/2020 Sb.
účinnost od 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
105/2020 Sb.
účinnost od 18.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 243, kterým se zakazuje po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost
104/2020 Sb. znění 2.4.2020
účinnost od 17.3.2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
99/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 241 nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky
98/2020 Sb.
účinnost od 16.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 240 doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení, a nařizuje starostům obcí zajistit tímto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb
97/2020 Sb.
účinnost od 16.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 239 o poskytování sociálních služeb
96/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 238 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách
90/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Příloha k usnesení vlády č. 90/2020 Sb.
89/2020 Sb. znění 23.3.2020
účinnost od 17.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ...
88/2020 Sb.
 
Usnesení vlády České republiky č. 218 o odložení hlasování v doplňovacích volbách do Senátu
87/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 217 o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
86/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 216 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví
85/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu
84/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech
Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb.
83/2020 Sb.
účinnost od 15.3.2020
Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
82/2020 Sb.
zrušeno k 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů
81/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 209 o ohlášení návratu z rizikových oblastí a o povinnosti karantény při návratu
80/2020 Sb. znění 16.3.2020
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 208 o zákazu pobytu v bazénech, v turistických informačních centrech a na tržištích
79/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
78/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 205 o umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb.
77/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 204 o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
76/2020 Sb.
zrušeno k 31.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu
75/2020 Sb.
účinnost od 13.3.2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
74/2020 Sb.
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 201 o osobní přítomnosti žáků a studentů v různých typech škol a vzdělávacích zařízení
73/2020 Sb.
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 200 o zákazech přeshraniční přepravy a o výjimkách z tohoto zákazu
72/2020 Sb. znění 16.3.2020
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 199 o příkazu přítomnosti v provozovnách veřejného stravování, nákupních centrech a dalších facilitách
71/2020 Sb. znění 31.3.2020
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
70/2020 Sb.
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha k usnesení vlády č. 70/2020 Sb.
69/2020 Sb.
účinnost od 12.3.2020
Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů