Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 8/21 #1Usnesení ÚS ze dne 02.02.2021

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSKUPINA SENÁTORŮ
Dotčený orgánVLÁDA / PŘEDSEDA VLÁDY
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:Pl.US.8.21.1
Datum podání28.01.2021
Napadený akt

jiný právní předpis; 23/2021 Sb.; usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 57, o přijetí krizového opatření; bod I. 3. písm. k)

Ostatní dotčené předpisy

23/1921 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 8/21 ze dne 2. 2. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci návrhu skupiny senátorů, zastoupené Mgr. Ing. Martinem Kalabisem, advokátem, sídlem Martinákova 2900/7, Prostějov, na zrušení bodu I. 3. písm. k) usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021 č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., za účasti vlády, jako účastnice řízení, takto:

Soudce Jan Filip je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 8/21.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud vede pod sp. zn. Pl. ÚS 8/21 řízení o návrhu skupiny senátorů na zrušení v záhlaví specifikovaného ustanovení usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021 č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb. Řízení bylo zahájeno dne 28. 1. 2021.

2. Dne 29. 1. 2021 učinil soudce Ústavního soudu Jan Filip v této věci písemné prohlášení, v němž uvedl, že advokát Mgr. Ing. Martin Kalabis, zastupující navrhovatelku, je společníkem advokátní kanceláře KALABIS AULICKÝ a spol., s.r.o., přičemž v téže advokátní kanceláři působí jako advokát jeho zeť JUDr. Petr Aulický. Jejich příbuzenský vztah je v širší odborné veřejnosti znám, a i když jeho zeť skupinu senátorů přímo nezastupuje, byl s ním podle jeho informací návrh neformálně konzultován. Soudce Jan Filip se sice podjatým být necítí, avšak přesto navrhuje své vyloučení, neboť může být jako soudce zpravodaj považován v této věci za podjatého jako iudex inhabilis ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

4. S ohledem na prohlášení soudce Jana Filipa, z něhož plyne, že je v příbuzenském vztahu s advokátem z advokátní kanceláře, která zastupuje navrhovatelku, a tento advokát mohl mít vliv jak na formulaci samotného návrhu, tak by mohl ovlivňovat další průběh řízení, dospělo plénum Ústavního soudu k závěru, že tyto skutečnosti by mohly vyvolávat pochybnost o nepodjatosti soudce Jana Filipa.

5. Vzhledem k tomu plénum Ústavního soudu rozhodlo podle § 36 odst. 1 a § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu o vyloučení soudce Jana Filipa z projednávání a rozhodování věci, která je vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 8/21.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2021

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru