Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 7/02 #2Usnesení ÚS ze dne 18.06.2002Vyloučení soudce Ústavního soudu z projednávání a rozhodování věci

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelPREZIDENT REPUBLIKY
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod. - § 38
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (prezident republiky)
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstříksoudce
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 17/26 SbNU 379
EcliECLI:CZ:US:2002:Pl.US.7.02.2
Datum podání01.03.2002
Napadený akt

zákon; 6/2002; o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích); § 15/2 věta druhá, § 26/2 věta druhá, § 30/2 věta druhá, § 34/2 věta druhá, § 50/1/f, § 50/1/g, § 50/3, § 50/4, § 51/1/f, § 51/1/g, § 50/3, § 50/4, § 52/1/f, § 52/1/g, § 52/3, § 52/4, § 53/1/e, § 53/3, § 53/4, § 68/1 slova "k ministerstvu nebo", § 71/4, § 72/2 věta poslední, § 74/3, § 82/2 věta druhá, § 94/d, § 99/1/c slova "k ministerstvu nebo", § 106/1, § 119/2, § 119/3, § 120, § 121, § 123/3, § 123/4, § 125, § 126, § 127, § 128, § 130/2 slova "zařazení soudců", § 131/1/a, § 131/1/b), § 132/1/a, § 132/1/b, § 132/2 slova "soudců a", § 132/3, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, §144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157, § 158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 185, § 187 slova "3 advokáty za členy Rady pro odbornou způsobilost soudců a jejich 3 náhradníky a", § 188

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 1, čl. 2 odst.1, čl. 4, čl. 81, čl. 82, čl. 93 odst.1

2/1993 Sb., čl. 2 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 7/02 ze dne 18. 6. 2002

U 17/26 SbNU 379

Vyloučení soudce Ústavního soudu z projednávání a rozhodování věci

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu rozhodlo v řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, takto:

JUDr. V. C., JUDr. F. D. a JUDr. E. W. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 7/02.

Odůvodnění:

Při ústním jednání ve shora označené věci vznesl zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, s odvoláním na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. , o Ústavním soudu, námitku podjatosti soudců JUDr. V. C., JUDr. F. D. a JUDr. E. W., přičemž pochybnosti o jejich nepodjatosti v podstatě - stručně shrnuto - odůvodnil tím, že jmenovaní soudci dne 8. 11. 2001 na semináři v Senátu Parlamentu České republiky na téma zákona o soudech a soudcích veřejně prezentovali svá stanoviska k věci, která je předmětem řízení před Ústavním soudem. S odvoláním na obsah stenografického záznamu z uvedeného semináře vyjádřil přesvědčení, že vystoupení jmenovaných soudců zakládá pochybnosti o jejich nepodjatosti, takže jsou naplněny podmínky ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu pro vyloučení těchto soudců pro jejich poměr k věci.

Navrhovatel navrhl zamítnutí návrhu na vyloučení soudců s poukazem na znění ustanovení § 36 odst. 3 zákona o Ústavním soudu .

Všichni shora jmenovaní soudci se vyjádřili tak, že v této věci se necítí být podjati.

Ústavní soud poté, co se seznámil s vyjádřením soudců, jakož i s obsahem zástupcem Poslanecké sněmovny předloženého materiálu, dospěl k závěru, že důvod pro vyloučení jmenovaných soudců není dán.

Návrh na vyloučenísoudců byl učiněn v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, upraveném v oddílu prvním hlavy druhé části druhé zákona o Ústavním soudu v ustanoveních § 64 až 71 . S ohledem na povahu tohoto řízení, v němž není poskytována ochrana subjektivním právům účastníků řízení, neboť jde o obecnou, abstraktní kontrolu právních norem, je třeba, podle přesvědčení Ústavního soudu, dopad ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu v tomto řízení interpretovat restriktivně. Učinil tak závěr, že veřejná prezentace soudců Ústavního soudu k odborným právním otázkám, vyjádřená v rovině obecné, pro tento druh řízení nezakládá důvod pro vyloučení soudce Ústavního soudu pro podjatost podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu .

Vystoupení jmenovanýchsoudců, jak bylo zjištěno z obsahu přepisu jejich stenografického záznamu, bylo učiněno na semináři, pořádaném ústavně - právním výborem Senátu, konaném dne 8. 11. 2001 na téma "Návrh zákona o soudech a soudcích" a "Návrh zákona o státním zastupitelství". Vystoupení soudců na tomto semináři je tak možno podřadit pod "účast na přípravě a projednávání právních předpisů", jež se podle § 36 odst. 3 zákona o Ústavním soudu nepovažuje za důvod podjatosti. Z uvedených důvodů Ústavní soud rozhodl, že soudci JUDr. V. C., JUDr. F. D. a JUDr. E. W. nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování této věci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2002

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru