Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 57/10 #1Usnesení ÚS ze dne 05.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
MINISTERSTVO / MINISTR - vnitra
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Krupka
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:Pl.US.57.10.1
Datum podání17.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 57/10 ze dne 5. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. ledna 2011 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů a) Mgr. M. B., b) Mgr. D. K., c) Ing. P. M., d) P. K., e) Ing. J. D., f) P. H., g) A. H., h) S. H., i) P. L., společně zastoupených Mgr. Vladimírem Štolem, advokátem se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. listopadu 2010 č. j. 15 A 92/2010-51 a sdělení Ministerstva vnitra č. 353 ze dne 30. listopadu 2010, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem a ministra vnitra jako účastníků řízení a Městského úřadu Krupka se sídlem Mariánské nám. 22, Krupka, a Občanské demokratické strany se sídlem Jánský Vršek 13, Praha 1, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem Trojanova 12, Praha 2, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o opakovaném hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, oznámeného sdělením Ministerstva vnitra č. 353/2010 Sb. ze dne 30. listopadu 2010, a to pokud jde o opakované hlasování ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9 města Krupky, a vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. listopadu 2010 čj. 15 A 92/2010-51 se odkládají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 17. prosince 2010, která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž tento soud rozhodl v řízení o návrhu ve věci voleb do Zastupitelstva města Krupka, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010. Stěžovatelé tvrdí, že napadeným rozhodnutím byla porušena jejich ústavně zaručená práva vyplývající z čl. 5 a čl. 102 Ústavy a čl. 21 odst. 1, 3 a 4 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Spolu s ústavní stížností stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zvážil přednostní projednání ústavní stížnosti mimo pořadí ve smyslu ustanovení § 39 zákona o Ústavním soudu, neboť sdělením Ministerstva vnitra ze dne 30. listopadu 2010 č. 353/2010 Sb., o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí (dále jen "sdělení č. 353/2010 Sb."), bylo vyhlášeno na den 8. ledna 2011 opakované hlasování do Zastupitelstva města Krupka ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9 a do rozhodnutí Ústavního soudu by existovala právní nejistota ohledně výsledků voleb, které z tohoto opakovaného hlasování vzejdou.

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. prosince 2010, stěžovatelé doplnili ústavní stížnost návrhem, aby Ústavní soud zrušil i sdělení Ministerstva vnitra č. 353 ze dne 30. listopadu 2010 v části, v níž bylo na den 8. ledna 2011 vyhlášeno opakované hlasování do Zastupitelstva města Krupka ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9, a současně podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu odložil vykonatelnost napadeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem a výše uvedeného sdělení Ministerstva vnitra. Návrh odůvodňují skutečností, že na základě opakovaného hlasování a výsledků voleb bude ustaveno obecní zastupitelstvo a případné další orgány obce. Do rozhodnutí Ústavního soudu tak bude existovat značná právní nejistota ohledně výsledků voleb a mandátu orgánů obce, ustavených na základě opakovaného hlasování, i právních a jiných úkonů, které tyto orgány provedou. Pokud by soud napadené usnesení ke stížnosti stěžovatelů zrušil, musely by být ustaveny orgány obce opět nové, a tak by náklady z veřejných prostředků, spojené s konáním opakovaného hlasování, byly vynaloženy zcela marně. Dle názoru stěžovatelů tak odložení vykonatelnosti voleb není v rozporu s veřejným zájmem, ale je naopak v souladu s ním. Opakované hlasování by tak mohlo odradit ve volbách voliče z volebních okrsků č. 5, 8 a 9, neboť ti by šli po případném zrušení napadeného usnesení volit již potřetí, ale zároveň i jejich dosavadní voliče. V důsledku toho by stěžovatelé mohli v nových volbách získat menší počet hlasů, než který by získaly, pokud by se opakované hlasování nekonalo. Stěžovatelům není známa újma, která by mohla být odložením vykonatelnosti napadeného usnesení způsobena jiným účastníkům.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny. Odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí nebude ani v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo napřed pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do Zastupitelstva města Krupka. Opačný postup by naopak navodil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné.

Proto Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2011

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru