Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 50/10 #1Usnesení ÚS ze dne 11.01.2011

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelMINISTERSTVO - vnitra
Dotčený orgánOBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Frenštát pod Radhoštěm
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:Pl.US.50.10.1
Datum podání25.11.2010
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 4/2009; obecně závazná vyhláška města Frenštát pod Radhoštěm o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; čl. 2/2, čl. 2/3


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 50/10 ze dne 11. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. ledna 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ve věci návrhu Ministerstva vnitra České republiky na zrušení čl. 2 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky města Frenštát pod Radhoštěm č. 4/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, za účasti města Frenštát pod Radhoštěm jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Návrhem doručeným dne 25. 11. 2010, splňujícím obsahové i formální náležitosti podle § 64 odst. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a podle § 123 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obecní zřízení"), se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených ustanovení obecně závazné vyhlášky města Frenštát pod Radhoštěm č. 4/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

2. Dne 2. 12. 2010 obdržel Ústavní soud sdělení starostky města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Z. L. o usnesení č. 13/1 z 1. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které dne 25. 11. 2010 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pro návrh bylo 19 zastupitelů a 1 hlasoval proti. Vyhláška byla vyvěšena 1. 12. 2010, a proto ve smyslu § 12 odst. 1 obecního zřízení nabyla účinnosti dne 16. 12. 2010. Podle čl. 9 této vyhlášky se ruší napadená vyhláška č. 4/2009 ve znění vyhlášky č. 1/2010 s účinností od 1. ledna 2011. V souladu se svou judikaturou (zejména nález sp. zn. Pl. ÚS 8/02) Ústavní soud přezkoumal obsah nové vyhlášky a vyhlášky návrhem napadené. Srovnáním jejich obsahu dospěl k závěru, že se nejedná o účelovou novelizaci, kterou by se účastník zamýšlel vyhnout provedení přezkumu ústavnosti nebo zákonnosti jím vydaného právního předpisu.

3. Protože ve smyslu čl. 9 cit. vyhlášky napadený právní předpis pozbyl dnem 1. 1. 2011 platnosti, bylo řízení o návrhu Ministerstva vnitra České republiky v rubrikované věci zastaveno podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2011

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru