Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 48/93Usnesení ÚS ze dne 20.01.1994Kompetence Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm b) Ústavy

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Rakovník
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
Předmět řízení
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 7/2 SbNU 209
EcliECLI:CZ:US:1994:Pl.US.48.93
Datum podání15.12.1993
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 8/93; obecně závazná vyhláška města Rakovník o stanovování místní úpravy silničního provozu; čl. 1

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 87 odst.1 písm.b

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 64 odst.3

367/1990 Sb., § 16 odst.2

99/1989 Sb.


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 48/93 ze dne 20. 1. 1994

U 7/2 SbNU 209

Kompetence Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm b) Ústavy

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele přednosty Okresního úřadu Rakovník, ing. J. Ch., o zrušení čl. 1 vyhlášky města Rakovník č. 8/93, o stanovování místní úpravy silničního provozu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení čl. 1 vyhlášky města Rakovník č. 8/93, o stanovování místní úpravy silničního provozu s odůvodněním, že citované ustanovení je v rozporu s vyhláškou FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k ustanovení § 16 odst.2 zákona č.367/1990 Sb., podle něhož obecně závazné vyhlášky musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Nesoulad s citovanou vyhláškou byl také důvodem, pro který přednosta okresního úřadu pozastavil účinnost předmětné vyhlášky.

Dle čl. 87 odst. 1 písmena b) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem, zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, je nutno vykládat v souladu s citovaným ustanovením v tom smyslu, že Ústavnímu soudu nepřísluší rozhodovat o zrušení obecně závazné vyhlášky, která není v souladu s obecně závazným předpisem vydaným ústředními orgány státní správy k provedení zákonů.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než dle § 43 odst. 1 písm. e) z. č. 182/1993 Sb. odmítnout návrh s tím, že jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. ledna 1994

Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru