Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 48/2000Usnesení ÚS ze dne 13.03.2001Zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova o ochraně nočního klidu

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam3
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Prostějov
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstříkobec/obecně závazná vyhláška
veřejný pořádek
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 10/21 SbNU 511
EcliECLI:CZ:US:2001:Pl.US.48.2000
Datum podání10.10.2000
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 30/1996; obecně závazná vyhláška města Prostějov o ochraně nočního klidu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 26 odst.1, čl. 26 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 67 odst.1

367/1990 Sb., § 62 odst.1

455/1991 Sb., § 31 odst.16


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 48/2000 ze dne 13. 3. 2001

U 10/21 SbNU 511

Zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova o ochraně nočního klidu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr. Eva Zarembová mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. března 2001 rozhodlo ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Prostějově na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 9. října 2000, se přednosta Okresního úřadu v Prostějově domáhá zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996. Touto vyhláškou se zakazuje v době nočního klidu od 22.00 hodin do 6.00 hodin provádět v objektech sloužících k podnikání nebo mimo ně činnost, která zatěžuje okolí hlukem, zejména je jí zakázáno pořádat hudební produkce, používat hlučné stroje a zařízení a dále zkoušet opravené a upravované stroje nebo udržovat stroje, včetně vozidel, v chodu mimo budovy dostatečně chránící okolí před hlukem. Vyhláška obsahuje i moderační oprávnění, umožňující udělování výjimek.

Okresní úřad v Prostějově dne 16. srpna 2000 podle § 62 odst. 1 zákona o obcích pozastavil výkon uvedené vyhlášky, neboť ji považoval za stojící v rozporu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jakož i se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu ústavního pak v důsledku jejího rozporu s čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a s čl. 2 odst. 4 Ústavy. Z důvodů stejných je rovněž přednostou Okresního úřadu v Prostějově navrhováno zrušení předmětné vyhlášky.

V písemném vyjádření k uvedenému návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 6. února 2001, město Prostějov sděluje, že dne 14. prosince 2000 byla Zastupitelstvem města Prostějova schválena obecně závazná vyhláška č. 45/2000, jež nabyla účinnosti dne 23. ledna 2001, kterou byla obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996, zrušena. Pro uvedené účastník řízení navrhuje řízení o zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996, dle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavit. Spolu s vyjádřením město Prostějov předložilo Ústavnímu soudu obecně závaznou vyhlášku č. 45/2000, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, opatřenou potvrzením o jejím vyhlášení, a dále výpis z usnesení 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 14. prosince 2000, jež přijetí obecně závazné vyhlášky č. 45/2000 zákonem předepsaným způsobem osvědčuje.

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavnímsoudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem ke zjištění Ústavníhosoudu o zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 30/1996, o ochraně nočního klidu, ze dne 13. června 1996, plynoucímu z vyjádření účastníka řízení, nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu na její zrušení dle uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně 13. března 2001

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru