Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 45/10 #1Usnesení ÚS ze dne 18.11.2010Snížení platu státního zástupce o 4 % v roce 2010

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - státní zástupce
Dotčený orgánPOSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
procesní - účastenství v řízení
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/účastenství a vedlejší účastenství
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost návrhu v řízení ... více
Věcný rejstříkStátní zástupce
státní zastupitelství
plat
EcliECLI:CZ:US:2010:Pl.US.45.10.1
Datum podání25.10.2010
Napadený akt

zákon; 201/1997 Sb.; o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů; § 3/9

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 35 odst.2

201/1997 Sb., § 3 odst.9


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 45/10 ze dne 18. 11. 2010

Snížení platu státního zástupce o 4 % v roce 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu navrhovatelů F. J. a P. N. na zrušení ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. Návrh navrhovatelů F. J. a P. N. na zrušení ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 418/2009 Sb., se odmítá.

2. Navrhovatelé mají právo účastnit se jednání ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 17/10 jako vedlejší účastníci řízení.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatel F. J. podal dne 25. 8. 2010 ústavní stížnost proti výroku I. rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2010, sp. zn. 20 C 18/2010, vedenou u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 2493/10. Stěžovatel P. N. podal téhož dne ústavní stížnost proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2010, sp. zn. 20 C 18/2010, která byla vedena u Ústavního soudu pod sp. zn. III. ÚS 2498/10.

Stěžovatelé, zastoupení i stejným advokátem, navrhli ve spojení s ústavními stížnostmi i zrušení ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Oba stěžovatelé jsou státními zástupci, kteří se v řízení před obecným soudem domáhali vyplacení částky 1.615,- Kč, o kterou jim prý byl aplikací shora uvedeného zákona snížen plat na úroveň 96 % dosavadního platu. Okresní soud v Hradci Králové ústavní stížností napadeným rozsudkem jejich žalobu zamítl a jelikož proti tomuto rozsudku není ve smyslu § 202 odst. 2 o. s. ř. přípustné odvolání, obrátili se s danou věcí na Ústavní soud.

Vzhledem k tomu, že uvedené ústavní stížnosti směřovaly proti stejnému rozsudku obecného soudu, věcně se týkaly i shodné otázky, namítaly zasažení do týchž ústavně chráněných práv a navrhovaly i zrušení stejného ustanovení právního předpisu byly v zájmu hospodárnosti řízení a v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 občanského soudního řádu spojeny usnesením Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2010 sp. zn. I. ÚS 2493/10 ke společnému řízení a rozhodnutí.

II.

Řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů proti výrokům I. a II. rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2010, sp. zn. 20 C 18/2010, bylo poté nutno ve smyslu § 78 zákona o Ústavním soudu přerušit a návrh na zrušení ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, postoupit plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy. Stalo se tak usnesením Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2493/10 ze dne 25. října 2010.

III.

Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 bylo zjištěno, že již dne 22. 3. 2010 podal Obvodní soud pro Prahu 5 návrh, doplněný podáním ze dne 2. 4. 2010, na zrušení i téhož ustanovení, které následně napadli stěžovatelé, tedy ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedeného je patrno, že Ústavní soud o návrhu identickém s návrhem stěžovatelů již jedná. Pro překážku litispendence je tedy později podaný návrh na zrušení uvedeného zákonného ustanovení nepřípustný (§ 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a je nutno ho odmítnout podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu z důvodu uvedeného v § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona.

Oprávnění navrhovatelé, F. J. a P. N., mají právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastníci (§ 35 odst. 2 věta za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu 2010

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru