Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 4/11 #2Usnesení ÚS ze dne 01.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajMucha Jiří
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:Pl.US.4.11.2
Datum podání11.01.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 4/11 ze dne 1. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 1. března 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavních stížností 1. M. K., zastoupeného JUDr. Miroslavem Jindrákem, advokátem v Praze 4, Zdiměřická 1452/26, 2. P. P., zastoupeného Mgr. Piotrem Adamczykem, advokátem v Českém Těšíně, Havlíčkova 12 a 3. Bc. A. K. a Bc. V. B., obou zastoupených JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem v Brně, Poštovská 8c, všech vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 4/11 a směřujících proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2010 č. j. 22 A 151/2010-132, a ve věci ústavní stížnosti M. K., zastoupeného JUDr. Miroslavem Jindrákem, advokátem v Praze 4, Zdiměřická 1452/26, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2011 sp. zn. 22 A 5/2011, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami Pl. ÚS 4/11 a ústavní stížnost vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 14/11 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/11.

Odůvodnění:

Dne 11. ledna 2011 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost M. K., který napadl usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2010 č. j. 22 A 151/2010-132, kterým bylo vyhověno návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 a kterým byl zamítnut návrh na vyslovení neplatnosti výše uvedených voleb. Stěžovatel M. K. nadto ještě požadoval zrušení výsledku opakovaného hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín, které na základě napadeného soudního rozhodnutí proběhlo dne 8. ledna 2011. Následně Ústavní soud obdržel dne 12. ledna 2011 ústavní stížnost P. P. a dne 14. ledna 2011 ústavní stížnost stěžovatelek Bc. A. K. a Bc. V. B. Tyto stížnosti byly usnesením č. j. Pl. ÚS 4/11, Pl. ÚS 5/11, Pl. ÚS 8/11-23 dne 18. ledna 2011 spojeny ke společnému projednání s tím, že budou vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 4/11.

Dne 15. února 2011 obdržel Ústavní soud další ústavní stížnost stěžovatele M. K., ve které tento stěžovatel navazuje na svou předchozí argumentaci proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2010 č. j. 22 A 151/2010-132 a především napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. února 2011 sp. zn. 22 A 5/2011. Tímto usnesením byl zamítnut jeho návrh na vyslovení neplatnosti opakovaného hlasování do Zastupitelstva města Český Těšín konaného dne 8. ledna 2011. Stěžovatel, stejně jako v předchozí ústavní stížnosti, požaduje, aby Ústavní soud prohlásil za neplatné opakované hlasování 8. ledna 2011 a aby v návaznosti na výsledek řízení o jeho předchozí stížnosti rozhodl, že se má hlasovat znovu nebo že platí výsledek hlasování ze dne 15. a 16. října 2010.

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení. Všechny uvedené věci budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 4/11.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. března 2011

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru