Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 36/03Usnesení ÚS ze dne 26.08.2003Zásada tajné volby v průběhu referenda

Typ řízeníVe věcech referenda o přistoupení ČR k Evropské unii
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
pravomoc a činnost ústavních orgánů/vyhlašování a průběh voleb, referenda
základní práva a svobody/právo podílet se na správě věcí veřejných /volební a... více
Věcný rejstříkReferendum
EcliECLI:CZ:US:2003:Pl.US.36.03
Datum podání15.07.2003
Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 21, čl. 17

Ostatní dotčené předpisy

114/2003 Sb., čl.

182/1993 Sb., § 43 odst.1 písm.b


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 36/03 ze dne 26. 8. 2003

Zásada tajné volby v průběhu referenda

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Vojena Güttlera ve věci návrhu Ing. J.K., na přezkoumání ústavnosti a zákonnosti postupu při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 7. 2003 obdržel Ústavní soud od Nejvyššího soudu ČR podání Ing. J.K. ze dne 16. 6. 2003, adresované Nejvyššímu soudu ČR a dané k poštovní přepravě dne 20. 6. 2003, jímž se navrhovatel domáhal přezkoumání ústavnosti a zákonnosti postupu při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii, konaného ve dnech 13. a 14. 6. 2003.

Navrhovatel se domnívá, že v jeho případě byla porušena zásada tajné volby, když nemohl využít prostor určený pro úpravu hlasovacích lístků, neboť takový prostor nebyl ve volební místnosti v oddělení VV vůbec zřízen. Navrhovatel se proto domáhá, aby soud rozhodl o neplatnosti referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Řízení před Ústavním soudem je podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu) zahájeno dnem doručení návrhu Ústavnímu soudu, přičemž podle ust. § 34 zákona o Ústavním soudu se návrh na zahájení řízení podává písemně Ústavnímu soudu a musí splňovat další zákonem stanovené náležitosti.

Pro řízení o nezákonnosti postupu při referendu pak zákon o Ústavním soudu stanoví další podmínky projednání návrhu. Především návrh na vydání rozhodnutí o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho provedení, může podat každý občan oprávněný hlasovat v referendu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, v němž skončilo hlasování v referendu (§ 125d odst. 1 zákona).

Posledním dnem pro hlasování v referendu byl 14. 6. 2003. Lhůta k podání návrhu stanovená zákonem v délce 10 dnů skončila dne 24. 6. 2003.

V daném případě byl návrh podán u Nejvyššího soudu ČR, do jehož pravomoci provedení příslušného řízení vůbec nepřísluší, a teprve posléze byl návrh zaslán obecným soudem Ústavnímu soudu.

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR), který není součástí soustavy obecných soudů, jimž proto není ani instančně nadřízen. Procesní předpisy upravující řízení před obecnými soudy může aplikovat toliko jako subsidiární prostředek (§ 63 zákona o Ústavním soudu) v případech, kdy zákon o Ústavním soudu určitý procesní postup či situaci neupravuje nebo upravuje pouze kuse. V daném případě však musí Ústavní soud respektovat kogentní ustanovení shora citovaných ustanovení zákona o Ústavním soudu (§ 27 odst. 2, § 34, § 125d odst. 1) a nemůže k jiným procesním předpisům přihlédnout ani subsidiárně.

Vzhledem k tomu Ústavní soud posoudil návrh jako podaný po stanovené desetidenní lhůtě (§ 72 odst. 2), tedy opožděně.

S ohledem na to Ústavní soud již navrhovatele nevyzýval k odstranění všech formálních vad, jimiž jeho návrh trpěl.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem odmítl Ústavní soud návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. srpna 2003

JUDr. František Duchoň

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru