Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 33/94Usnesení ÚS ze dne 16.01.1995Neoprávněnost právnické osoby přes ústavní stížnost podávat návrh na zrušení zákona ve státoobčanské věci

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 3/3 SbNU 317
EcliECLI:CZ:US:1995:Pl.US.33.94
Datum podání06.12.1994
Napadený akt

zákon; 40/1993; o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky; §13, § 17

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 12 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 64 odst.1, § 74, § 43 odst.1 písm.d

40/1993 Sb., § 13 písm.c, § 17


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 33/94 ze dne 16. 1. 1995

U 3/3 SbNU 317

Neoprávněnost právnické osoby přes ústavní stížnost podávat návrh na zrušení zákona ve státoobčanské věci

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu navrhovatele Č., o podání ze dne 1. prosince 1994, došlém Ústavnímu soudu dne 6. prosince 1994, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností na porušení čl. 12 odst. 2 Ústavy ČR a č1. 15 Všeobecné deklarace lidských práv. Svou stížností, kterou neoznačil přímo jako "ústavní stížnost", nýbrž jako "podnět k suspendování zákona", napadá ustanovení § 13 písm. c) a § 17 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Podle názoru představitelů Č., je tento zákon v rozporu s čl. 12 odst. 2 Ústavy ČR, neboť nabytí cizího státního občanství nelze pokládat za totožné se žádostí o propuštění ze státního svazku České republiky. Takto učiněné rozhodnutí nutno podle jejich názorů považovat za opci, a nikoli za žádost, jak to předpokládá § 17 výše uvedeného zákona.

V ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je uveden výčet subjektů oprávněných podat návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení. Právnická osoba je podle tohoto ustanovení k takovému návrhu

aktivně legitimována pouze v případě, že podala ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona č. 182/1993 Sb.

Tyto podmínky však v případě přípisu Č., nejsou, a ani nemohou být splněny. Spolek jako právnická osoba totiž ani ústavní stížnost v tomto případě podat nemůže, neboť subjektem právního vztahu státního občanství mohou být pouze fyzické osoby a příslušný stát.

V případě předmětného podání proto stěžovatel nesplňuje podmínky pro podání návrhu na zrušení zákona, ani návrhu na podání ústavní stížnosti. Podle výše uvedených ustanovení zákona o Ústavním soudu ve spojení s jeho § 43 odst. 1 písm. d) jde o návrh podaný právnickou osobou, která není aktivně legitimována k jeho podání, pokud jej nespojí se současně podanou ústavní stížností. Protože však Č., nemůže být subjektem vztahu státního občanství, jeho základní právo nebo svoboda nemohly být v tomto případě dotčeny nějakým zásahem orgánu veřejné moci. Jedná se proto o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. V tomto případě se jedná o vadu návrhu, kterou není možno odstranit.

Podle § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb.,o Ústavnímsoudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 1995 Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru