Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 32/16 #2Usnesení ÚS ze dne 21.08.2017

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
VLÁDA / PŘEDSEDA VLÁDY
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuprocesní - opravné usnesení
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:Pl.US.32.16.2
Datum podání13.09.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 141/1961 Sb.; o trestním řízení soudním (trestní řád); § 61/1 věta první, § 143/1 v rozsahu slova "tří"

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 61 odst.1, § 143 odst.1


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 32/16 ze dne 21. 8. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 61 odst. 1 věta první a ustanovení § 143 odst. 1 v rozsahu slova "tří" zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spojeného s ústavní stížností stěžovatelů 1) PaedDr. Iva Kalvínského, 2) Mgr. Petry Landergott Kalvínské, 3) Víta Landergotta, 4) Míny Landergott a 5) Josefa Landergotta, zastoupených JUDr. Janem Kučerou, advokátem advokátní kanceláře Jan Kučera, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Římská 104/14, Praha 2, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2016, č. j. Nt 46/2016-532, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2016, č. j. 10 To 188/2016-536, opravuje návětí nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017 takto:

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017, vyhlášený dne 15. 8. 2017, se opravuje tak, že v jeho návětí se z výčtu jmen soudkyň a soudců Ústavního soudu vypouští jména soudců Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka a Jana Musila; správně tedy o návrhu rozhodoval Ústavní soud v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka.

Odůvodnění:

1. Při písemném vyhotovování nálezu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017, vyhlášeného dne 15. 8. 2017, došlo k písařské chybě, neboť mezi přítomnými členy pléna byli nedopatřením uvedeni soudci Tomáš Lichovník, Jaromír Jirsa a Jan Musil, kteří se jednání pléna neúčastnili a o návrhu tohoto nálezu nehlasovali. V jeho návětí tak správně neměli být uvedeni.

2. Tato písařská chyba se na základě ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tímto usnesením opravuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2017

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru