Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 31/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.11.2011

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSOUD - MS Praha
Dotčený orgánPOSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost návrhu v řízení o kontrole norem/litispendence
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:Pl.US.31.11.1
Datum podání30.09.2011
Napadený akt

zákon; 180/2005 Sb.; o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů); § 7a, § 7b, § 7c, § 7d, § 7e, § 7f, § 7g, § 7h, § 7i

zákon; 402/2010 Sb.; kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; čl. II, bod 2

Ostatní dotčené předpisy

180/2005 Sb., § 7a, § 7b, § 7c, § 7d, § 7e, § 7f, § 7g, § 7h, § 7i

402/2010 Sb., čl. II


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 31/11 ze dne 15. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 15. listopadu v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické, o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 7a až 7i hlavy III zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a bodu 2 čl. II zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. a některé další zákony, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavním soudu dne 30. září 2011 se navrhovatel, s poukazem na ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a čl. 95 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), domáhal zrušení ustanovení § 7a až 7i hlavy III zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a bodu 2 čl. II zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. a některé další zákony, pro jejich rozpor s čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 4, čl. 11 a čl. 35 odst. 1 Listiny základních svobod, s čl. 1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, s čl. 1 odst. 2 a čl. 7 Ústavy, s čl. 4 odst. 1 Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Španělským královstvím č. 647/1992 Sb., s čl. 2 odst. 1 Dohody mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic č. 454/1991 Sb. a s čl. 2 odst. 1 Dohody mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic č. 573/1992 Sb.

Dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný, pokud Ústavní soud již v téže věci jedná.

Ke dni zahájení řízení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 31/11, tj. ke dni 30. září 2011, již Ústavní soud o návrhu na zrušení napadených zákonných ustanovení jedná, a to ve věci návrhu skupiny dvaceti senátorů Senátu Parlamentu České republiky vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 17/11.

Projednání návrhu Městského soudu v Praze vedené pod sp. zn. 64 Cm 54/2011 brání procesní překážka litispendence. Navrhovatel však má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu (evidovaném pod sp. zn. Pl. ÚS 17/11) jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta druhá za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) z důvodu uvedeného v ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu ve spojení s čl. 1, odst. 2 písm. b) Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2010 o atrahování působnosti, publikovaného pod č. 342/2010 Sb., odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 15. listopadu 2011

Pavel Rychetský v.r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru