Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 3/10 #1Usnesení ÚS ze dne 20.04.2010

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSKUPINA SENÁTORŮ
Dotčený orgánPOSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR
SENÁT PARLAMENTU ČR
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkzdravotní pojišťovny
EcliECLI:CZ:US:2010:Pl.US.3.10.1
Datum podání25.01.2010
Napadený akt

zákon; 351/2009 Sb.; kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů; čl. I, bod 5

Ostatní dotčené předpisy

280/1992 Sb., § 6 odst.3

351/2009 Sb., čl. I


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 3/10 ze dne 20. 4. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR zastoupených JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem v Brně, Moravské nám. 3, dle čl. 87 odst. 1 písm. a) zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na zrušení čl. I. bodu 5 zákona č. 351/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 21. l. 2010 byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny senátorů dle čl. 87 odst. 1 písm. a) zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, na zrušení čl. I. bodu 5 zákona č. 351/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatelé ve svém návrhu uvedli, že napadeným ustanovením zákona bylo právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost garantované v čl. 26 Listiny základních práv a svobod, dotčeno v intenzitě přesahující míru ochrany tohoto práva dle článku 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Předpokladem realizace tohoto práva je vytvoření autonomního prostoru, ve kterém podnikatel může svobodně rozhodovat o formě svého podnikání. Podnikání v oblasti zdravotních pojišťoven nepochybně musí podléhat kontrole veřejné moci tak, aby byly chráněny zájmy pojištěnce, avšak toto omezení musí být pouze v přiměřené míře. Tím, že novela zákona povoluje sloučení zaměstnaneckých pojišťoven pouze v případech, kdy je již zdravotní pojišťovna ve vážných ekonomických problémech, je de facto zmařen ekonomický význam fúzí, které jsou jedním z ekonomických nástrojů pro stabilizaci a posílení sektoru. Pokud by snad mělo být tímto ustanovením bráněno dominantnímu postavení zaměstnanecké pojišťovny na trhu, pak toto nebezpečí je eliminováno zákonem č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, neboť za určitých podmínek je třeba i k fúzi zaměstnaneckých pojišťoven souhlasu Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Podle čl. 88 odst. 1 Ústavy zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem. Současně čl. 88 odst. 2 Ústavy, stanoví, že soudci Ústavního soudu jsou vázáni ústavním pořádkem a zákonem podle čl. 88 odst. 1 Ústavy, tj. zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že návrh směřuje proti čl. I. bodu 5 zákona č. 351/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud ve své ustálené judikatuře konstatoval, že novela právního předpisu nemá samostatnou normativní existenci, nýbrž se stává součástí novelizovaného právní předpisu (srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 5/96, Pl. 25/2000, Pl. ÚS 33/01, Pl. ÚS 7/03, Pl. 33/08 in http://nalus.usoud.cz) a jako taková je posuzována její ústavnost. Petit návrhu navrhovatelů směřuje ke zrušení ustanovení zákona č. 351/2009 Sb., který je ve smyslu legislativně technickém novelizujícím předpisem, který pouze vnáší změny a doplnění do zákona novelizovaného, tj. zákona č. 280/1992 Sb. Pouze tento zákon č. 280/1992 Sb. obsahuje z hlediska legislativně technického dotčené ustanovení § 6 odst. 3. Na základě petitu formulovaného v předmětném návrhu toto ustanovení zrušit nelze (srov. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 25/2000 a Pl. ÚS 49/05 in http://nalus.usoud.cz).

Ústavní soud po posouzení, zda je možno takovou vadu návrhu odstranit, dospěl k závěru, že jde o vadu neodstranitelnou. Ústavní soud totiž není při rozhodování vázán odůvodněním návrhu, je však vázán jeho petitem a ve svém rozhodnutí z jeho hranic (ultra petitum) vykročit nemůže (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 7/03 in http://nalus.usoud.cz). Tímto je vymezen předmět řízení před Ústavním soudem, je jím i následně určen další postup Ústavního soudu a možný výsledek řízení. Pokud by navrhovatelé nově formulovali petit svého návrhu, podali by ve skutečnosti zcela nový návrh, který by směřoval proti jinému zákonu, totiž novelizovanému zákonu č. 280/1992 Sb. Vázán svoji dosavadní judikaturou byl proto nucen Ústavní soud pro tuto formální vadu petitu posoudit návrh jako zjevně neopodstatněný.

Protože Ústavní soud shledal v návrhu na zrušení zákona č. 351/2009 Sb. neodstranitelnou formální vadu petitu návrhu, v důsledku čehož se stal uvedený návrh zjevně neopodstatněným, nezbylo, než návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2010

Vojen Güttler, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru