Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 29/97Usnesení ÚS ze dne 21.10.1997Vyhláška města Brna č. 16/1994

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:Pl.US.29.97
Datum podání08.09.1997
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 16/1994; obecně závazná vyhláška města Brna ; čl. 6/1 odrážky 3

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 87 odst.1 písm.d, § 72 odst.1, § 43 odst.1 písm.d


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 29/97 ze dne 21. 10. 1997

Vyhláška města Brna č. 16/1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci návrhu společnosti S., zastoupené JUDr. K.T., na zrušení ustanovení čl. 6 odst. 1 odrážky 3 vyhlášky města č. 16/1994, ve znění pozdějších vyhlášek (úplné znění vyhláška č. 5/1997), takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení ustanovení čl. 6 odst. 1 odrážky 3 vyhlášky města č. 16/1994, ve znění pozdějších vyhlášek (úplné znění vyhláška č. 5/1997).

V ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je uveden výčet subjektů oprávněných podat návrh na zrušení jiného právního předpisu než zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení. Právnická osoba je podle tohoto ustanovení k takovému návrhu aktivně legitimována pouze v případě, že podala ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 zákona č. 182/1993 Sb.

Tyto podmínky však v případě společnosti S., nejsou splněny. Návrh je sice označen jako ústavní stížnost, jeho petit však směřuje pouze ke zrušení výše uvedeného ustanovení vyhlášky města. Ústavní stížnost však podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR a § 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu může být podána pouze proti individuálnímu aktu aplikace práva, který zasahuje přímo do základních práv a svobod stěžovatele. V daném případě však stížnost směřuje proti obecně závaznému normativnímu aktu, který nepostihuje bezprostředně stěžovatelku, nýbrž obecně vlastníky určitých pozemků v jednotlivých částech B. Nejde proto o rozhodnutí nebo opatření v konkrétní věci, které se týká přesně určené jednotlivé fyzické nebo právnické osoby. Pouhé sdělení hygienika města B. o vyhlídkách případného projednání dokumentace pro výstavbu čistírny odpadních vod nelze považovat za zásah orgánu veřejné moci do základních práv konkrétní fyzické nebo právnické osoby, jak to předpokládá čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR a § 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Proto není splněna ani podmínka vyžadovaná v § 74 zákona o Ústavním soudu pro spojení ústavní stížnosti s návrhem na přezkoumání právnosti právního předpisu.

V případě předmětného podání proto navrhovatelka nesplňuje podmínky pro podání návrhu na zrušení výše uvedeného ustanovení vyhlášky města B. Podle výše uvedených ustanovení zákona o Ústavním soudu ve spojení s jeho § 43 odst. 1 písm. d) jde o návrh podaný právnickou osobou, která není aktivně legitimována k jeho podání. Jedná se proto ve smyslu judikatury Ústavního soudu o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. V tomto případě se jedná o vadu návrhu, kterou není možno odstranit.

Podle § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. října 1997

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru