Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 29/94Usnesení ÚS ze dne 24.01.1995K otázce nepřípustnosti návrhu soudu podaného podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajŠevčík Vlastimil
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (soud)
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 4/3 SbNU 319
EcliECLI:CZ:US:1995:Pl.US.29.94
Datum podání23.11.1994
Napadený akt

zákon; 140/1961; trestní zákon; § 132

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 95 odst.2

Ostatní dotčené předpisy

100/1990 Sb., čl. 7 odst.2

140/1961 Sb., § 132

182/1993 Sb., § 66 odst.1, § 43 odst.1 písm.f


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 29/94 ze dne 24. 1. 1995

U 4/3 SbNU 319

K otázce nepřípustnosti návrhu soudu podaného podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl, ve věci návrhu Krajského soudu v Brně na zahájení řízení ve smyslu § 224 odst. 5 trestního řádu, mimo ústní jednání dne 24. 1. 1995 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

S odkazem na ustanovení § 224 odst. 5 trestního řádu, pokud se týče též čl. 95 odst. 2 úst. zák. č. 1/1993 Sb., předložil předseda senátu Krajského soudu v Brně trestní věc obžalovaného F. F. a spol. (10 T 26/94) Ústavnímu soudu ČR a podáním ze dne 18. listopadu 1994 (označeným jako návrh na zahájení řízení) požádal, aby Ústavní soud ČR posoudil, zda ust. § 132 tr. zákona ve znění platném do 30. 6. 1990, s ohledem na znění tehdy platného ústavního zákona č. 100/1990 Sb. (čl. 7 odst. 2) není (nebylo) s ním po dobu od 23. 4. 1990 do 30. 6. 1990 v rozporu. Senát Krajského soudu v Brně, jemuž připadlo v předložené trestní věci rozhodnout, dospěl totiž k závěru, že vzhledem k právní kvalifikaci inkriminovaných skutků (výši trestní sazby) a době jejich spáchání je právě tato

otázka rozhodující, neboť teprve odpovědí na ni je (bude) založena příslušnost krajského nebo okresního soudu, jako soudu rozhodujícího ve věci v I. stupni.

Z obsahu již zmíněného podání vyplývá, že senát Krajského soudu v Brně, který věc Ústavnímu soudu ČR předložil, je si - správně - vědom toho, že ust. § 132 dříve platného trestního zákona bylo zrušeno (ke dni 1. 7. 1990 zákonem č. 175/1990 Sb.), a že jde tudíž o zákon (jeho jednotlivá ustanovení), který před dnem 23. 11. 1994, kdy věc byla Ústavnímu soudu ČR předložena, pozbyl platnosti.

Tato skutečnost má z hlediska ústavně-právního posouzení zásadní význam.

Podle zákona o Ústavním soudu (zák. č. 182/1993 Sb.) je návrh podle hlavy druhé oddílu prvního nepřípustný, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyly před doručením návrhu Ústavnímu soudu ČR platnosti (§ 66 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.) za této situace je zřejmé, že ani formálně bezvadný návrh v předložené věci, jako návrh ex lege nepřípustný, by nemohl být Ústavním soudem ČR projednán (§ 43 odst. 1 lit. f) zák. č. 182/1993 Sb.).

Nezbylo proto než v trestní věci předložené Krajským soudem v Brně rozhodnout tak, jak z výroku tohoto rozhodnutí je patrno, aniž by bylo třeba - s ohledem na povahu věci - vyzývati navrhovatele k odstranění formálních vad pokud se týče k úpravě návrhového žádání (§ 34 al. 3 v části za spojkou a zák. č. 182/1993 Sb.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 2 zák. č . 182/93 Sb.).

V Brně dne 24. 1. 1995

JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru