Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 26/96Usnesení ÚS ze dne 14.03.1997Vyhláška obce Suchomasty o zákazu propagace komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboženské a politické třídní nenávisti na úze

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSKUPINA POSLANCŮ
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (skupina poslanců)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:Pl.US.26.96
Datum podání10.10.1996
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 4/1995; obecně závazná vyhláška obce Suchomasty o zákazu propagace komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboženské a politické třídní nenávisti na území obce Suchomasty

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 66 odst.1


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 26/96 ze dne 14. 3. 1997

Vyhláška obce Suchomasty o zákazu propagace komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboženské a politické třídní nenávisti na úze

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž zastupováním byl v řízení před Ústavním soudem pověřen poslanec JUDr. Vojtěch Filip, na zrušení vyhlášky č. 4/1995 obce Suchomasty o zákazu propagace komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboženské a politické třídní nenávisti na území obce Suchomasty, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění.

Dne 10. října 1996 obdržel Ústavní soud České republiky návrh skupiny 28 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž zastupováním byl pověřen poslanec JUDr. Vojtěch Filip, na zrušení vyhlášky obce Suchomasty č. 4/1995 o zákazu propagace komunismu, fašismu a rasismu a šíření náboženské a politické třídní nenávisti na území obce Suchomasty.

Ve svém návrhu, podaném podle § 64 odst. 2 písm. b) zákona 1 č. 182/1993 Sb., se skupina poslanců odvolává na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/95, v němž Ústavní soud odmítl návrh přednosty Okresního úřadu v Berouně na zrušení předmětné obecně závazné vyhlášky obce Suchomasty, protože byl podán zjevně neoprávněnou osobou. V souvislosti s tím uvádí,že ústavní soud v citovaném nálezu konstatoval, že napadená obecně závazná vyhláška obce Suchomasty upravuje ty společenské vztahy, které mohou být upravovány pouze zákonem. To vyplývá zejména z ustanovení čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Na základě ustanovení § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu soud nejprve zkoumal, zda byl napadený právní předpis vydán ústavně předepsaným způsobem. Z toho důvodu si Ústavní soud vyžádal od Zastupitelstva obce Suchomasty zaslání příslušných osvědčujících dokumentů, a to usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, prezenční listiny a potvrzení o vyvěšení vyhlášky. Z nich zjistil, že vyhláška byla přijata potřebnou většinou členů zastupitelstva (z pěti členů zastupitelstva jich hlasovalo pro přijetí 5) a byla řádně vyvěšena ve smyslu zák. č. 367/1990 Sb., o obcích.

Návrh skupiny poslanců byl doručen Ústavnímu soudu 10. 10. 1996. Dne 9. 12. 1996 zaslal Obecní úřad v Suchomastech Ústavnímu soudu doklady, z nichž vyplývá, že usnesením Obecního zastupitelstva obce Suchomasty ze 4. 1. 1996 došlo ke zrušení napadené vyhlášky č. 4/1995. Protože ke zrušení vyhlášky došlo před podáním návrhu skupiny poslanců, jsou splněny podmínky § 66 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle něhož je nepřípustný návrh na zrušení zákona nebo jeho části anebo jiného právního předpisu, jestliže ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyla platnosti ještě před doručením návrhu Ústavnímu soudu. Ústavnímu soudu za těchto okolností nezbylo, než návrh skupiny poslanců jako nepřípustný dle § 66 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 14. března 1997

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru