Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 25/17 #2Usnesení ÚS ze dne 03.01.2018Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Colloredo Mannsfeld proti ČR

Typ řízeníO opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu - návrh na obnovu řízení
Význam2
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Hradec Králové
ÚSTAVNÍ SOUD - I. senát
ÚSTAVNÍ SOUD - II. senát
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:Pl.US.25.17.2
Datum podání07.09.2017
Napadený akt

rozhodnutí Ústavního soudu; I. ÚS 1211/09

rozhodnutí Ústavního soudu; II. ÚS 485/12


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 25/17 ze dne 3. 1. 2018

Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Colloredo Mannsfeld proti ČR

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Josefa Fialy, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci návrhu Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda, zastoupeného Mgr. Liborem Kaslem, LL. M., advokátem se sídlem v Praze, Palackého 740/1, na obnovu řízení před Ústavním soudem vedeného pod sp. zn. I. ÚS 1211/09 a II. ÚS 485/12, za účasti Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Hradci Králové jako účastníků řízení a vedlejších účastníků řízení 1) Kristiny Colloredo-Mannsfeldové, zastoupené JUDr. Jakubem Fröhlichem, advokátem se sídlem v Praze, Kopalova 566/6, a 2) Národního památkového ústavu, zastoupeného JUDr. Milošem Hoškem, advokátem se sídlem v Praze, Na Zavadilce 1434/4, o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování této věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17.

Odůvodnění:

1. Navrhovatel zahájil řízení o návrhu na obnovu řízení před Ústavním soudem vedených pod sp. zn. I. ÚS 1211/09 a II. ÚS 485/12. V těchto věcech Ústavní soud rozhodl o ústavních stížnostech proti rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 5328/2008 ze dne 11. 2. 2009 a usnesení sp. zn. 28 Cdo 2709/2011 ze dne 28. 11. 2011.

2. Soudce Ludvík David navrhl přípisem ze dne 19. 12. 2017, aby byl vyloučen z projednání a rozhodování této věci, neboť byl členem senátu Nejvyššího soudu, který vydal výše citovaná rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 5328/2008 a 28 Cdo 2709/2011.

3. Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu. Za činnost ve smyslu § 36 odst. 2 tohoto zákona se nepovažuje účast na přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů (§ 36 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

4. Ústavní soud si ze spisu Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 5 C 147/92 ověřil, že soudce Ludvík David byl členem soudního senátu Nejvyššího soudu, který ve věci dříve rozhodoval (č. l. 1316-1318 a 1568-1569). Zákonné předpoklady pro vyloučení soudce tak jsou naplněny, neboť soudce Ludvík David byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce (tzv. iudex inhabilis). Zjevně přitom nešlo o účast na přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů. Ústavní soud proto podle § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu rozhodl o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2018

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru