Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 25/17 #1Usnesení ÚS ze dne 07.11.2017Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Colloredo Mannsfeld proti ČR

Typ řízeníO opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu - návrh na obnovu řízení
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánÚSTAVNÍ SOUD - I. senát
ÚSTAVNÍ SOUD - II. senát
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:Pl.US.25.17.1
Datum podání07.09.2017
Napadený akt

rozhodnutí Ústavního soudu; I. ÚS 1211/09

rozhodnutí Ústavního soudu; II. ÚS 485/12


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 25/17 ze dne 7. 11. 2017

Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Colloredo Mannsfeld proti ČR

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci návrhu navrhovatele Dipl. Ing. Jerome Colloredo - Mansfelda, zastoupeného Mgr. Liborem Kaslem, advokátem, se sídlem Palackého 740/01, Praha 1, na obnovu řízení před Ústavním soudem, které bylo vedeno pod sp. zn. I. ÚS 1211/09, nyní vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17, a ve věci návrhu téhož navrhovatele zastoupeného týmž advokátem, na obnovu řízení před Ústavním soudem, které bylo vedeno pod sp. zn. II. ÚS 485/12, nyní vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 26/17, takto:

Návrhy na obnovu řízení vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17 a sp. zn. Pl. ÚS 26/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 7. září 2017 téhož dne doručeným Ústavnímu soudu se navrhovatel domáhal podle § 119 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), obnovy řízení před Ústavním soudem ve věci, která skončila usnesením ze dne 11. srpna 2010 sp. zn. I. ÚS 1211/09, jímž Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost jeho ústavní stížnost směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2009, č. j. 28 Cdo 5328/2008-1318, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. října 2007, č. j. 18 Co 148/2007-1227. Návrh na obnovu řízení byl zaevidován pod sp. zn. Pl. ÚS 25/2017.

2. Obdobným návrhem ze dne 7. září 2017 a rovněž téhož dne doručeným Ústavnímu soudu se tentýž navrhovatel domáhal obnovy řízení před Ústavním soudem ve věci, která skončila usnesením ze dne 19. dubna 2012 sp. zn. II. ÚS 485/12, jímž Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost jeho ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2011, č. j. 28 Cdo 2709/2011-1569, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 27. ledna 2011, č. j. 23 Co 396/2009-1501, a rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 22. dubna 2009, č. j. 5 C 147/92-1337. Tento návrh na obnovu řízení byl zaevidován pod sp. zn. Pl. ÚS 26/17.

3. V obou návrzích navrhovatel poukázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. prosince 2016 ve věcech jeho stížností č. 15275/11 a č. 76058/12 spojených Evropským soudem pro lidská práva ke společnému projednání, jímž bylo vysloveno, že došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva č. 15275/11 se vztahovala k řízení vedenému pod sp. zn. I. ÚS 1211/09, stížnost č. 76058/12 se vztahovala k řízení vedenému pod sp. zn. II. ÚS 485/12.

4. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

5. Oba uvedené návrhy jsou podány týmž navrhovatelem, vycházejí z téhož řízení o uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání movitých věcí vedeného u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 147/92 a jsou obsahově téměř shodné. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení rozhodl o jejich spojení ke společnému řízení.

6. V souladu s rozvrhem práce bude soudce David Uhlíř po spojení návrhů soudcem zpravodajem v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2017

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru