Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Pl. ÚS 22/95Usnesení ÚS ze dne 20.02.1996Vyhláška obce Suchomasty o místních poplatcích

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelPŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU - Beroun
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (okresní nebo krajský úřad)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:Pl.US.22.95
Datum podání20.07.1995
Napadený akt

obecně závazná vyhláška obce/kraje; 1/1995; obecně závazná vyhláška obce Suchomasty o místních poplatcích

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 104 odst.3

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 67 odst.1


přidejte vlastní popisek

Pl.ÚS 22/95 ze dne 20. 2. 1996

Vyhláška obce Suchomasty o místních poplatcích

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu ve složení JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Zdeněk Kessler, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr.Pavel Varvařovský, ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Beroun F. M. na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Suchomasty č. 1/1995, o místních poplatcích, za účasti obce Suchomasty jako účastníka řízení, mimo ústní jednání, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel pozastavil dne 20. 6. 1.995 účinnost obecně závazné vyhlášky obce Suchomasty č. 1/1995, o místních poplatcích z důvodu jejího rozporu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Na základě jeho výzvy k nápravě nedošlo. Proto navrhovatel podal dne 19. 7. 1995 návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky Ústavnímu soudu v Brně, který návrh obdržel 20. 7. 1995.

K návrhu se dne 21. 8. 1995 vyjádřil za obec Suchomasty starosta J. B. Sdělil, že zastupitelstvo při schválení obecně závazné vyhlášky vycházelo z předchozí vyhlášky, proti které nebylo námitek. Současně sdělil, že ve lhůtě, kterou zastupitelstvu přednosta Okresního úřadu Beroun stanovil, nebylo možno nedostatky ve vyhlášce napravit, a že tak zastupitelstvo učiní. Protože vyjádření neobsahovalo požadované sdělení o způsobu přijetí a vyhlášení předmětné obecně závazné vyhlášky, bylo zastupitelstvo znovu vyzváno k doplnění potřebných údajů.

Na opakovanou výzvu Ústavního soudu se k návrhu nově vyjádřil za obec Suchomasty starosta F. J., neboť v obci mezitím proběhly nové volby. Uvedl, že dne 4. 1. 1996 bude předmětná vyhláška zrušena a bude přijata vyhláška nová. Tak se také stalo a Zastupitelstvo obce Suchomasty to doložilo novou obecně závaznou vyhláškou obce Suchomasty č. 1/1996, o místních poplatcích, kterou byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 1/1995.

Dne 5. 2. 1996 obdržel Ústavní soud sdělení navrhovatele, kterým bylo potvrzeno, že předmětná vyhláška obce Suchomasty byla Zastupitelstvem obce Suchomasty zrušena a současně navrženo, aby řízení bylo zastaveno. Protože Ústavnímu soudu byly z úřední činnosti (č.j. P1. ÚS 21/95-16) známy údaje o přijetí a vyvěšení zrušující vyhlášky na úřední desce obecního úřadu, byly podmínky pro zastavení řízení naplněny.

Podle ustanovení š 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se řízení zastaví, jestliže právní předpis, jehož zrušení je navrhováno, pozbude platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Protože podmínky tohoto ustanovení byly naplněny, bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. 2. 1996

JUDr. Zdeněk Kessler

předseda Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru